Thông báo thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn (vòng 2)

Đăng vào 20/04/2021

      Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo các thí sinh có đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ:

      1. Danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn vòng 2

       (Danh sách kèm theo Thông báo tải tại đây)

      2. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn vòng 2

  •       Thời gian: 8h00 ngày 29/4/2021.
  •       Địa điểm: Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ, Phòng 1012, 113 Trần Duy Hưng, cầu Giấy, Hà Nội.

     Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ và đăng tin trên cổng thông tin điện tử Trung tâm Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

      Nhận được Thông báo này, đề nghị các thí sinh có mặt đúng thời gian và địa điểm. Khi đi mang theo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân để làm thủ tục kiểm tra trước khi tham gia phỏng vấn.

      Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các thí sinh liên hệ số điện thoại: 024 22423401 để được hướng dẫn./.

 


Tin khác

Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ và Giám đốc...